Stödtjänster från vindkraft.

Att använda vindkraftverk för att både producera energi och stabilisera kraftnät är nyckeln för en förnybar energiomställning och ett utmärkt sätt för vindkraftverks ägare att tjäna extra pengar. Genom att bli partner med Flower och överlåta de tekniska aspekterna åt oss så kan vi koppla upp vindkraftverket och sälja stödtjänster till kraftnätet. I praktiken innebär detta att vindkraftsägare får betalt för att minska produktion när det finns överskott av effekt i nätet. Detta är både positivt för energisystemet i stort och för enskilda ägare.

Som en försäkring-
fast för kraftnätet.

Vindkrafts ägare kan genom att bli partner med Flower sälja stödtjänster till svenska kraftnät och få ekonomisk kompensation för att stabilisera kraftnätet. Likt en försäkring så fungerar stödtjänster så att man får betalt för möjligheten att reglera ner produktionen när det är överskott av effekt i kraftnätet. Detta är således endast möjligt för vindkraftverk att göra under timmarna de producerar energi.

Bidra med nätstabilitet och få betalt

Genom att vara med och sälja stödtjänster på balansmarknaderna så ökar intäkterna för en vindkraftpark i snitt med 5–15% årligen. I genomsnitt så uppgår mängden förlorad produktion som en konsekvens av aktivering av stödtjänster till mindre än 1 timme årligen. Vi anser därav att det är ett självklart beslut att bli partners med oss och börja sälja stödtjänster.

Vårt ändamål är inte att imponera, utan det är bara något vi råkar göra .

Till Flowers plattform kan samtliga hårdvaror kopplas upp för att vara med och erbjuda stödtjänster på balansmarknaderna. Dessa marknader är pay as bid marknader, vilket innebär att priset för stödtjänster inte visas i realtid och därav kan olika aktörer få skilda pris accepterade beroende på hur högt de budar in. Därför är det viktigt att ha en bra tradingstrategi. Detta har vi på Flower fokuserat mycket på och vi har utvecklat en framgångsrik machinelearning algoritmen som hjälper oss maximera avkastningen.

Vi på Flower tar ett helhetsgrepp genom hela processen och sköter allt från teknisk integration till budning av stödtjänster på balansmarknaderna. Att vara med och sälja tillgänglighet på balansmarknaderna är ett utmärkt sätt för en vindkraftsparker att skapa en extra intäkt och ta en ledande roll i energiomställningen.

Smarta människor och utmärkta algoritmer

Kontakta oss.

För att lyckas med energiomställningen tillsammans behöver vi få alla potentiella flexibla resurser ombord. Hör av dig till oss för att lära dig mer om hur vi kan jobba ihop mot en mer flexibel framtid.

Vilka vi arbetar med

Oavsett om du är vindkrafts ägare, vindparks projekterare eller kapitalförvaltare så kan vi skapa den optimala lösningen för dig. Har du en kombination av vindkraft och batterilager? Perfekt, vi kan komma på en lösning för hur man bäst kombinerar dom.