Solanläggningar

I vår värld är framtiden ljus ( smart och flexibel). Vi arbetar med de stora solcellsparkerna. Vi ser till att de kan vara med och sälja stödtjänster. Det är ett utmärkt sätt för solcellsparkerna att generera extra intäkter och hjälpa till att balansera kraftnätet.

Stabilt kraftnät + förnybar energi = sant.

Med hjälp av Flower kan solcellsanläggningar vara med och sälja stödtjänster på balansmarknaden och bidra till ett förnybart och flexibelt kraftnät.

Extra intäkt utan att minska elproduktionen.

Solcellsparker kan vara med och sälja stödtjänster under timmarna som de producerar energi. Solcellsparken får betalt för samtliga timmar oavsett om de blir aktiverade och tvungna att reglera ner produktionen eller inte. Den sammanlagda tiden som en solcellspark i snitt blir ned aktiverad för att balansera kraftnätet är en timme per år. Detta är en väldig kort period som knappt påverkar intäkterna. Medan ersättningen erhållen för att sälja stödtjänster i genomsnitt genererar en extra intäkt för solcellsparken på 10–15% årligen.

Vi tror på briljanta algoritmer.

Vi använder oss av statistiska modeller kombinerat med ML och AI för att erbjuda det mest pålitliga och värdefulla sättet att handla med stödtjänster och flexibilitet. Våra pris och kraft prognoser beräknar både hur mycket energi som solcellsparkerna kommer att leverera och det högsta priset på balansmarknaderna.

En bra början på något fantastiskt.

Vi arbetar efter målsättningen, att vi kan skapa ett energisystem som endast är baserat på förnybarenergi. Detta tror vi inte ligger så långt borta, men för att nå dit behöver vi arbeta alla typer av aktörer. Vi arbetar således med solcells återförsäljare, tillgångsägare och förvaltare med att förbättra deras affärsmodell och bidra till ett fossilfritt elnät.

Kontakta oss.

För att lyckas med energiomställningen tillsammans behöver vi få alla potentiella flexibla resurser ombord. Hör av dig till oss för att lära dig mer om hur vi kan jobba ihop mot en mer flexibel framtid.

Vill du vara en del av vårt team?

Vi letar alltid efter drivna personer som delar våra värderingar och vill vara med och lösa komplexa och viktiga problem. Kolla in våra lediga roller eller skicka en öppen ansökan!