Demand Response.

Framtiden energisystem kommer vara beroende av flexibla energitillgångar som kan vara med och balansera nätet vid obalanser. Demand response skapar en möjlighet hos företag att vara med och balansera nätet i utbyte mot en ekonomisk ersättning.

Skapa värde genom flexibilitet.

Flowers teknologi gör det möjligt för olika industriellt elektriskt intensiva processer att utnyttja sin inneboende flexibilitet för att skapa värde för kraftnätet. Genom att temporärt justera förbrukningen av energi så kan exempelvis stålverk och datorcenter vara med och stabilisera nätet i utbyte mot ekonomisk ersättning.

Bidra till ett stabilt kraftnät.

Ett stabilt och välfungerande kraftnät ligger till grund för ett modernt fungerande samhälle. Erbjud Demand response och bidra till ett hållbarare samhälle genom att vara med och stabilisera kraftnätet.

Smarta algoritmer löser komplexa energiproblem.

Flower levererar den kompletta lösningen till våra partners som vill koppla upp sina resurser för leverans av bland annat FCR, FFR och aFRR. Med över 5 000 enheter kopplade till vår plattform, och med ett kapacitetsspann på allt från 5 kW till över 50 MW, har vi belägg nog att hävda att vi är experter på det vi gör.

Utvärdering och analys av flexibilitet.

Det är av största vikt för oss och för er att försäljningen av stödtjänster på balansmarknaden inte ska påverka ert primära syfte. Därför börjar vi med att utvärdera möjligheten att leverera tjänsten. För att sedan tekniskt integrera och verifiera att det fungerar. När väl lösningen är i drift har vi en kontinuerlig dialog och ser till att allt fungerar.

Kontakta oss.

För att lyckas med energiomställningen tillsammans behöver vi få alla potentiella flexibla resurser ombord. Hör av dig till oss för att lära dig mer om hur vi kan jobba ihop mot en mer flexibel framtid.

Vill du vara en del av vårt team?

Vi letar alltid efter drivna personer som delar våra värderingar och vill vara med och lösa komplexa och viktiga problem. Kolla in våra lediga roller eller skicka en öppen ansökan!